Hosting-ehdot

Myös yrityksen tietosuoja- ja evästekäytäntöjen GDPR-yhteensopiva alaosassa.

Muutettu päivämäärä: 28. tammikuuta 2019

Tämä isäntäsopimus hallitsee kaiken tilaamasi ja meidän hyväksymän verkkosivustopalvelun, VPS: n, omistettujen palvelinten, suoratoistopalvelujen, Colocationin ja niin edelleen ostamista ja käyttöä millä tahansa tavalla, ja siinä kuvataan tällaiseen ostoon sovellettavat ehdot ja ehdot. Palvelujen käyttö. HYVÄKSYT TÄTÄ SISÄLTÄVIEN EHTOJEN RAJOITTAMISEN. Pidätämme oikeuden muuttaa tai muuttaa mitä tahansa tämän sopimuksen ehtoja milloin tahansa ja ajoittain oman harkintansa mukaan ja määrittää, koskevatko muutokset milloin tahansa sekä nykyisiä että tulevia asiakkaita. Voimme tehdä muutoksia tai muutoksia viitattuihin käytäntöihin ja ohjeisiin ilmoittamatta siitä sinulle. Jatkamalla Palvelujen käyttöä muutosten tai muutosten julkaisemisen jälkeen hyväksymme tällaiset muutokset.

1. Maksu. Vastineeksi tarjoamastamme Hosting-palveluista tässä kohdassa asiakas sitoutuu maksamaan meille kuukausimaksun, joka perustuu kuukausittaisiin hosting-palveluihin ja valittuihin ehtoihin.

2. Palvelujen tarjoaminen. Toimitamme Asiakkaalle tilatut palvelut, jotka kuvataan Hosting Package -ominaisuuksissa muualla tässä asiakirjassa. Asiakas ymmärtää ja suostuu siihen, että isännöimme tai luomme verkkosivustoa yksinomaan Asiakkaan antamien tietojen mukaisesti.

3. Oikeudet verkkosivustoon ja sisältöön. Lukuun ottamatta mitä tahansa kolmannen osapuolen materiaalia ja taustateknologiaa, kuten kohdassa 4 on määritelty, asiakas omistaa asiakkaan sisällön. "Asiakkaan sisältö" tarkoittaa kaikkea sisältöä tai tietoa (mukaan lukien rajoituksetta teksti, musiikki, ääni, valokuvat, video, grafiikka, data tai ohjelmisto) missä tahansa välineessä, jonka Asiakas tarjoaa meille "Kolmannen osapuolen materiaalit" tarkoittaa mikä tahansa sisältö, ohjelmisto tai muu tietokoneohjelmointimateriaali, jonka omistaa muu yhteisö kuin me, yhtiömme on lisensoinut tai yleisesti saatavilla, mukaan lukien Asiakas, julkaistujen käyttöoikeusehtojen mukaisesti ja jota käytämme Verkkosivusto.

4. Rajoitettu taustateknologian lisenssi. "Taustateknologia" tarkoittaa tietokoneohjelmointia / muotoilukoodia tai käyttöohjeita, jotka on kehittänyt meille tai joita käytetään isännöimään tai ylläpitämään verkkosivustoa tai Web-palvelinta verkkosivuston yhteydessä. Taustatekniikka sisältää, mutta ei rajoitu, kaikki tiedostot, joita tarvitaan lomakkeiden, painikkeiden, valintaruutujen ja vastaavien toimintojen tekemiseen, sekä taustalla oleva tekniikka tai komponentit, kuten tyylitaulukot, animaatiomallit, multimedia- ja muita ohjelmia yhdistävät käyttöliittymäohjelmat, räätälöity grafiikan käsittely moottorit ja valikkoapuohjelmat, joko tietokannan muodossa tai dynaamisesti ohjattuna. Taustatekniikka ei sisällä mitään Asiakkaan sisältöä. Asiakas ei saa kopioida tai levittää taustateknologiaa kolmansille osapuolille ilman etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Meillä on kaikki taustateknologian oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty Asiakkaalle tässä kohdassa. Rajoittamatta edellä mainittua, Asiakas sitoutuu olemaan suunnittelematta taaksepäin, kääntämättä koota, hajottamaan tai muuten yrittämättä johtaa mitä tahansa taustatekniikan lähdekoodia paitsi lain sallimalla tavalla.

5. Rajoitettu Sisältö. Asiakas myöntää täten meille rajoitetun, ei yksinomaisen oikeuden ja lisenssin kopioida, levittää, lähettää, näyttää, suorittaa, luoda johdannaisia teoksia, muokata ja muutoin käyttää ja hyödyntää verkkosivustoa, mitä tahansa Asiakkaan sisältöä tai mitä tahansa meille tässä annettuja Asiakkaan merkkejä nojalla vain tämän sopimuksen mukaisten palvelujemme tuottamiseksi. Tällaiset rajoitetut oikeudet ja lisenssit eivät ulotu mihinkään muuhun materiaaliin tai mihinkään muuhun tarkoitukseen, ja ne päättyvät automaattisesti tämän sopimuksen mistä tahansa syystä päättyessä.

6. Sisältöstandardit. Asiakas sitoutuu olemaan toimittamatta Asiakkaan Sisältöä, emmekä toimittaa Asiakkaille tarkoituksellisesti sisältöä, joka (a) loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai julkisuutta / yksityisyyttä koskevia oikeuksia; (b) rikkoo sovellettavaa lakia tai asetusta; (c) on kunnianloukkaus, väkivalta, selvästi haitallinen, säädytön tai pornografinen tai loukkaa kansalaisten oikeuksia; tai (d) sisältää viruksia, Troijan hevosia, matoja, aikapommeja, peruutusrobotteja tai muita tietokoneohjelmointirutiineja, joiden on tarkoitus vahingoittaa tai häiritä järjestelmiä, tietoja tai henkilökohtaisia tietoja. Jos asiakas on kansainvälinen, asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia sovellettavia paikallisia ja kansallisia lakeja. Pidätämme oikeuden kieltäytyä kaikista muista aiheista, joita se pitää sopimattomina.

7. Tuki. Suostumme tarjoamaan asiakkaalle kohtuullista teknistä tukea sähköpostitse normaalin teknisen tuen aikana. Tarjoamme asiakastukea puhelimitse, jos asiakas ostaa puhelintuen ajan.

8. Voimassaolo ja irtisanominen. (a) Tämä sopimus on voimassa Voimaantulopäivästä ja jatkuu, ellei sitä irtisanota; (b) Voimme irtisanoa tämän sopimuksen kolmen (3) päivän kirjallisen ilmoituksen jälkeen Asiakkaalle, jos asiakas rikkoo olennaisesti tätä sopimusta, mukaan lukien rajoituksetta maksun laiminlyönti eikä korjaa tällaista rikkomusta kolmen (3) päivän aikana; ja (c) tämän sopimuksen päättyessä asiakas maksaa meille kaikista ennen irtisanomisia asiakkaalle toimittamista palveluista. Kohdat 2, 3, 4, 5, 9 ja 11 säilyvät tämän sopimuksen voimassaolon päättyessä.

9. Takuun vastuuvapauslauseke. Ellei tässä sopimuksessa nimenomaisesti toisin määrätä, Palveluja tarjotaan "sellaisenaan" ja me nimenomaisesti kieltäydymme kaikista takuista ja ehdoista, nimenomaisista, epäsuorista tai lakisääteisistä, mukaan lukien rajoituksetta implisiittiset omistusoikeustakuut, rikkomattomuudet, kauppiaan kyky ja sopivuus tiettyyn tarkoitukseen. Palvelun keskeytys: Täten tunnustat ja hyväksyt, että emme ole vastuussa Palvelujen väliaikaisesta viivästymisestä, katkoksista tai keskeytyksistä. Kumpikin osapuoli myöntää, että se ei ole tehnyt tätä sopimusta luottaen mihinkään takuuseen tai edustukseen lukuun ottamatta niitä, jotka on erityisesti mainittu tässä. Ellei hyväksymisprosessia ole määritelty tässä tai lausunnossa, kaikki Isännöintimme, jonka toimitamme asiakkaalle, katsotaan hyväksytyksi toimitettaessa.

10. Korvaus. (a) Asiakkaan korvaus. Asiakas puolustaa meitä ja kaikkia kolmansien osapuolten vaatimuksia, toimia, vaatimuksia tai menettelyjä vastaan, jotka koskevat osiossa olevien sopimusten rikkomista. Kohdan 11 mukaisesti asiakas korvaa kaikki vahingot, vahingot, vastuut ja kaikki kohtuulliset kulut ja kustannukset, jotka meille aiheutuvat tällaisen kolmannen osapuolen vaatimuksen, toiminnan, haasteen tai menettelyn seurauksena. (b) Me. Korvaus. Puolustamme asiakasta kaikilta kolmannen osapuolen vaatimuksilta, toimilta, vaatimuksilta tai menettelyiltä, joissa väitetään, että osassa 6 olevia sopimuksia on rikottu. Jollei osiosta 11 muuta johdu, korvaamme asiakkaalle kaikki menetykset, vahingot, vastuut ja kaikki kohtuulliset kulut ja kulut. kustannukset, jotka Asiakkaalle aiheutuvat tällaisten kolmansien osapuolten vaatimuksista, toimista, vaatimuksista tai menettelyistä. (c) Korvausmekanismi. Korvaavan osapuolen velvoitteet ovat ehdollisia vahingonkorvauksen saaneelle osapuolelle: (i) ilmoittamalla vahingonkorvausosapuolelle nopeasti, kirjallisesti kaikista vaatimuksista, toimista, kanteista tai menettelyistä, joista korvausta vaativa osapuoli vaatii korvausta; (ii) puolustuksen ja sovinnon valvonnan myöntäminen korvausta tekevälle osapuolelle; ja (iii) kohtuullinen yhteistyö vahingonkorvausosapuolen kanssa korvaavan osapuolen kustannuksella.

11. Vastuun rajoitus. VASTUUMME HENKILÖMME EI SAA YLITTÄÄ ASIAKASEN MAKSAMAA MÄÄRÄÄ YHDEN (1) KUUKAUDEN AIKANA ENNEN TOIMENPITEEN NIMIÄ. Emme ole vastuussa (A) mistään käyttömenetyksistä, tietojen menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksistä tai (B) mistään epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai rankaisevista vahingoista (mukaan lukien RAJOITTAMATTOMAT) LOMAKKEEN TAI TOIMENPITEIDEN MUKAISESTI SOPIMUKSESSA, VAHINGONKORKEUDESSA (MUKAAN LUKIEN RIKKOMUUTTA KOSKEVA), KORKEA VASTUU TAI MUUTEN, JOS TULEVAKSI. ON ANTANUT NEUVOA TÄMÄN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. ASIAKAS TUNNUSTAA, ETTÄNÄT RAJOITUKSET OVAT TÄMÄN SOPIMUKSEN OLENNAISET OSAT, JA JOS PALVELEEN TÄMÄT RAJOITUKSET, EIVÄT TULEisi SOPIMUKSEEN.

12. Peruutus ja hyvitys. Sinulla on enintään 2 tuntia ostohetkestä perua kaikki tuotteet, joita et enää halua vastaanottaa.
Peruutus on aina mahdollista asiakaspaneelin kautta. Ota huomioon alla olevat lisäehdot, jos haluat hyvityksen.
Voit peruuttaa tilauksen asiakaspaneelissasi, napsauta 'Tuotteet / Palvelut' -kohdassa 'Palvelut', napsauta pakettisi nimeä, napsauta seuraavassa näytössä 'Pyydä peruutusta' ja kuvaile peruutuksen syy.
Valitse Peruutustyyppi-vaihtoehdolla Laskutuskauden välitön tai päättyminen viimeisen klikkauksen kohdalla Pyydä peruutusta
Jos tilauksesi on jo käsitelty, saat takaisin maksetun summan vähennettynä asennus- ja käsittelykustannuksilla.
Hyvitys käsitellään enintään 48 tunnin sisällä työpäivinä.
Huomaa, että jos tilisi on estetty laittoman tai alaikäisen toiminnan vuoksi, sinulla EI ole oikeutta hyvitykseen.

Yrityksemme tietosuoja- ja evästekäytäntö GDPR-yhteensopiva

Yrityksemme kuuluu Yritysryhmäämme, johon kuuluvat Yrityksemme International ja Yrityksemme Suora.
Tämä tietosuojakäytäntö selittää, kuinka organisaatiomme käyttää henkilötietoja, joita keräämme sinulta, kun käytät verkkosivustoamme.

Aiheet:

* Mitä tietoja keräämme?
* Kuinka keräämme tietojasi?
* Kuinka käytämme tietojasi?
* Kuinka tallennamme tietojasi?
* Markkinointi
* Mitkä ovat tietosuojaoikeutesi?
* Mitä evästeet ovat?
* Kuinka käytämme evästeitä?
* Minkä tyyppisiä evästeitä käytämme?
* Kuinka hallita evästeitäsi
* Muiden verkkosivustojen tietosuojakäytännöt
* Muutokset tietosuojakäytäntöön
* Kuinka ottaa meihin yhteyttä
* Kuinka ottaa yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin

# Mitä tietoja keräämme?

Yrityksemme kerää seuraavat tiedot:
* Henkilötunnus (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero jne.)

# Kuinka keräämme tietojasi?

Annat suoraan yrityksellemme suurimman osan keräämistämme tiedoista.
Keräämme tietoja ja käsittelemme tietoja, kun:
* Rekisteröidy verkossa tai tee tilauksia tuotteillemme tai palveluillemme.
* Täytä vapaaehtoisesti asiakaskysely tai anna palautetta mistä tahansa ilmoitustaulusta tai sähköpostitse.
* Käytä tai tarkastele verkkosivustoamme selaimesi evästeiden kautta.
* kerää tietoja myös Google Analyticsin kautta

Yrityksemme voi myös saada tietojasi epäsuorasti seuraavista lähteistä:
* Google Analytics, Facebook, Twitter

# Kuinka käytämme tietojasi?

Yrityksemme kerää tietojasi, jotta voimme:
* Käsittele tilauksesi ja hallinnoi tiliäsi.
* Lähetä sinulle erikoistarjouksia muista tuotteista ja palveluista, jotka mielestämme saattavat pitää sinusta.

Kun Yrityksemme käsittelee tilaustasi, se voi lähettää tietojasi ja käyttää myös saatuja tietoja luottotietovirastoilta petollisten ostosten estämiseksi.

# Kuinka tallennamme tietojasi?

Yrityksemme tallentaa tietosi turvallisesti käyttämäämme datakeskukseen, ja kaikki viestinnät käyttävät suojattua SSL-yhteyttä.

Yrityksemme säilyttää tietojasi niin kauan kuin olet asiakas. Kun tämä ajanjakso on umpeutunut, poistamme tietosi viikon sisällä asiakasjärjestelmästä (WHMCS, DirectAdmin)

# Markkinointi

Yrityksemme haluaa lähettää sinulle tietoja tuotteistamme ja palveluistamme, jotka mielestämme saattavat pitää sinusta.
Jos olet suostunut vastaanottamaan markkinointia, voit aina kieltäytyä myöhemmin.
Sinulla on milloin tahansa oikeus estää yritystämme ottamasta yhteyttä sinuun markkinointitarkoituksia varten tai antamasta tietojasi muille yritysryhmämme jäsenille.
Jos et enää halua, että sinuun otetaan yhteyttä markkinointitarkoituksiin, voit valita sen asiakaspaneelista.

# Mitkä ovat tietosuojaoikeutesi?

Yrityksemme haluaa varmistaa, että olet täysin tietoinen kaikista tietosuojaoikeuksistasi.
Jokaisella käyttäjällä on oikeus seuraaviin:
* Käyttöoikeus:
Sinulla on oikeus pyytää yhtiöltä kopioita henkilötiedoistasi. Saatamme veloittaa sinulta pienen maksun tästä palvelusta.

* Oikeus oikaisuun:
Sinulla on oikeus pyytää yritystämme korjaamaan kaikki virheellisiksi katsomasi tiedot. Sinulla on myös oikeus pyytää yritystämme täydentämään tiedot, joiden uskot olevan puutteellisia.

* Oikeus tietojen poistamiseen:
Sinulla on oikeus pyytää yritystämme poistamaan henkilötietosi tietyin ehdoin.

* Oikeus rajoittaa käsittelyä:
Sinulla on oikeus pyytää yritystämme rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyin ehdoin.

* Oikeus vastustaa käsittelyä:
Sinulla on oikeus vastustaa sitä, että Yrityksemme käsittelee henkilötietojasi tietyin ehdoin.

* Oikeus tietojen siirrettävyyteen:
Sinulla on oikeus pyytää yritystämme siirtämään keräämämme tiedot toiselle organisaatiolle tai suoraan sinulle tietyin ehdoin.

Jos teet pyynnön, meillä on yksi kuukausi vastata sinulle. Jos haluat käyttää mitä tahansa näistä oikeuksista, ota yhteyttä tukisähköpostiosastoon tai lippujärjestelmään.

# Keksit

Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka sijoitetaan tietokoneellesi tavallisten Internet-lokitietojen ja vierailijoiden käyttäytymistä koskevien tietojen keräämiseksi.
Kun vierailet verkkosivustollamme, voimme kerätä sinulta tietoja automaattisesti evästeiden tai vastaavan tekniikan avulla

Lisätietoja on osoitteessa allaboutcookies.org

# Kuinka käytämme evästeitä?

Yrityksemme käyttää evästeitä useilla tavoilla parantamaan kokemustasi verkkosivustollamme, mukaan lukien:

* Pidä sinut kirjautuneena sisään
* Ymmärtäminen, miten käytät verkkosivustoamme
* tasoittaa tilausprosessia

# Minkä tyyppisiä evästeitä käytämme?

On olemassa useita erityyppisiä evästeitä, mutta verkkosivustomme käyttää:

* Toiminnallisuus - Yrityksemme käyttää näitä evästeitä, jotta voimme tunnistaa sinut verkkosivustollamme ja muistaa aiemmin valitsemasi asetukset. Näihin voivat sisältyä haluamasi kieli ja sijaintisi. Ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä käytetään sekoituksena.
* Mainonta - Yrityksemme käyttää näitä evästeitä keräämään tietoja vierailustasi verkkosivustollamme, katsomastasi sisällöstä, seuraamistasi linkeistä sekä selaimesi, laitteen ja IP-osoitteesi tiedoista.
* Emme koskaan jaa evästeitä muiden yritysten kanssa.

# Kuinka hallita evästeitä

Voit asettaa selaimesi hyväksymään evästeet, ja yllä oleva verkkosivusto kertoo, kuinka voit poistaa evästeet selaimestasi. Joissakin tapauksissa jotkin verkkosivustomme ominaisuudet eivät välttämättä toimi tämän seurauksena.

# Muiden verkkosivustojen tietosuojakäytännöt

Yrityksemme verkkosivusto sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Tietosuojakäytäntömme koskee vain verkkosivustoamme, joten jos napsautat linkkiä toiselle verkkosivustolle, sinun tulee lukea heidän tietosuojakäytäntönsä.

# Muutokset tietosuojakäytäntöön

Yrityksemme seuraa tietosuojakäytäntöään säännöllisesti ja sijoittaa kaikki päivitykset tälle verkkosivulle.
Tämä tietosuojakäytäntö päivitettiin viimeksi 28. tammikuuta 2019.

# Kuinka ottaa meihin yhteyttä
Jos sinulla on kysyttävää Yhtiömme tietosuojakäytännöstä, sinusta käsittelemistämme tiedoista tai haluat käyttää jotakin tietosuojaoikeudestasi, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin.
Ota yhteyttä tukisähköosastoon tai lippujärjestelmään.

fiSuomi