Hoe is Big Data ontstaan?

Big Data, we kunnen de term bij na niet meer wegdenken. Zodra er wordt gesproken over marketing of bedrijfsprocessen komt de term om de hoek zetten. Niet zo gek, want in Big Data zit een groot deel van de toekomst. Maar Big data is een term die een lange geschiedenis kent en is heel nauw verbonden met hosting. Vandaag vertellen we u meer over het ontstaan van Big Data.

Dalende kosten voor opslag

De kosten voor schijfopslag zijn altijd goedkoper geweest dan RAM geheugen. Op de schijf slaan we ook de meeste data op. Toch vormde de kosten voor schijfopslag een beperkende factor voor data archivering. Om een beeld te geven in 1980 kostte een Gigabyte zo’n 200.000 dollar in 1990 was deze prijs al gezakt naar 9000 dollar. Nog eens 10 jaar later was de prijs per gigabyte gezakt naar 10 dollar. De dalende kosten voor geheugen waren de start voor Big data. Het was nu tenslotte goedkoper om het allemaal gewoon op te slaan in plaats van alle documenten stuk voor stuk uit te zoeken.

Nog meer opslagmogelijkheden

Cloud computing zorgt ervoor dat het lanceren en opschalen van initiatieven eenvoudiger ging. Zoals we bij IDFNV al vaker hebben uitgelegd gaat Cloud computing over het (een deel van een) beschikbaar stellen van schuifruimte. Dit zorgde ervoor dat er een groot pijnpunt van veel bedrijven werd opgelost. Veel bedrijven waren namelijk niet zeker over de over de computer-en opslagbehoeften. Dankzij Cloud computing kon er eindelijk nagedacht worden over Big data projecten, zonder grote kapitaalinvestering te hoven doen.

Cloud computer werd goedkoper

De kosten voor cloud computing gingen omlaag en de snellere netwerken zorgen ervoor dat machines op afstand naadloos met elkaar konden samenwerken. Om in de hippe termen te blijven werd big data “agile”. Bedrijven konden snel en eenvoudig gaan experimenteren, zonder aan hoge kosten en verplichtingen vast te zitten. Wat in de jaren ’60 en ’80 was blijven steken werd rond 2000 helemaal weer opgepakt en werd dit keer wel succesvol. Er kon worden gekeken naar een toekomst met kunstmatige intelligentie.

Cloud computing heeft dus gezorgd voor een doorslag dankzij de grote voordelen die het te bieden had. Maakt u al gebruik van cloud computing?

 

Cloud hosting Hosting