เซิร์ฟเวอร์ Cloud VPS ทั้งหมด มอลโดวา

เซิร์ฟเวอร์ Cloud VPS มอลโดวา

VPS Server Chisinau MD CPU 1, Ram 512MB, SSD 20GB, Traffic unlimited

8 /เดือน
 • CPU 1, RAM 512MB, SSD 20GB
 • Network 300Mbps, unlimited
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • IPv4 1
 • ตั้งค่า € 3.50

VPS Server Saharna MD CPU 1, Ram 1GB, SSD 30GB, Traffic unlimited

10 /เดือน
 • CPU 1, RAM 1GB, SSD 30GB
 • Network 300Mbps, unlimited
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • IPv4 1
 • ตั้งค่า € 2.50

VPS Server Comrat MD CPU 2, Ram 2GB, SSD 50GB, Traffic unlimited

18 /เดือน
 • CPU 2, RAM 2GB, SSD 50GB
 • Network 300Mbps, unlimited
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux / Windows server
 • IPv4 1
 • ตั้งค่า € 2.50

VPS Server Tiraspol MD CPU 2, Ram 4GB, SSD 100GB, Traffic unlimited

30 /เดือน
 • CPU 2, RAM 4GB, SSD 100GB
 • Network 300Mbps, unlimited
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux / Windows server
 • IPv4 1
 • ตั้งค่า € 2.50

VPS Server Balti MD CPU 2, Ram 8GB, SSD 200GB, Traffic unlimited

44 /เดือน
 • ซีพียูสูง 4
 • RAM 4GB, SSD 100GB
 • Network 300Mbps, unlimited
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux / Windows server
 • IPv4 1
 • ตั้งค่า € 2.50

VPS Server Balti MD CPU 2, Ram 8GB, SSD 200GB, Traffic unlimited

50 /เดือน
 • CPU 2, RAM 8GB, SSD 200GB
 • Network 300Mbps, unlimited
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux / Windows server
 • IPv4 1
 • ตั้งค่า € 2.50

VPS Server Gagauzia MD CPU 7, Ram 16GB, SSD 400GB, Traffic unlimited

72 /เดือน
 • CPU 7, RAM 16GB, SSD 400GB
 • Network 300Mbps, unlimited
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux / Windows server
 • IPv4 1
 • ตั้งค่า € 2.50

VPS Server Orhei MD CPU 8, Ram 32GB, SSD 600GB, Traffic unlimited

120 /เดือน
 • CPU 8, RAM 32GB, SSD 600GB
 • Network 300Mbps, unlimited
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux / Windows server
 • IPv4 1
 • ตั้งค่า € 2.50

VPS Server London UK CPU 1, Ram 512MB, SSD 20GB, Traffic unlimited

8 /เดือน
 • CPU 1, RAM 512MB, SSD 20GB
 • Network speed: 300Mbit/s, traffic unlimited
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

VPS Server York UK CPU 1, Ram 1GB, SSD 30GB, Traffic unlimited

10 /เดือน
 • CPU 1, RAM 1GB, SSD 30GB
 • Network speed: 300Mbit/s, traffic unlimited
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 2.50

VPS Server Winchester UK CPU 2, Ram 2GB, SSD 50GB

18 /เดือน
 • CPU 2, RAM 2GB, SSD 50GB
 • Network speed: 300Mbit/s, traffic unlimited
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 2.50

VPS Server Canterbury UK CPU 2, Ram 4GB, SSD 100GB

30 /เดือน
 • CPU 2, RAM 4GB, SSD 100GB
 • Network speed: 300Mbit/s, traffic unlimited
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 2.50

เซิร์ฟเวอร์ Cloud VPS มอลโดวา

thไทย