คลาวด์เซิร์ฟเวอร์อิตาลี

คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ อิตาลี ปาแลร์โม

เซิร์ฟเวอร์ VPS Arancini Palermo Italy CPU 1, Ram 2GB, SSD 20GB, Traffic 100Mbps Unmetered

11 /เดือน
 • แกน 1
 • แรม 2 GB
 • SSD 20 GB
 • เครือข่าย 100 Mbit/s, Unmetered Bandwidth
 • การป้องกัน DDoS
 • 1 ที่อยู่ IPv4
 • Linux เท่านั้น
 • ตั้งค่า€ 5.00

เซิร์ฟเวอร์ VPS Meusa Palermo Italy CPU 2, Ram 2GB, SSD 20GB, Traffic 100Mbps Unmetered

13 /เดือน
 • แกน 2
 • แรม 2 GB
 • SSD 20 GB
 • เครือข่าย 100 Mbit/s, Unmetered Bandwidth
 • การป้องกัน DDoS
 • 1 ที่อยู่ IPv4
 • Linux เท่านั้น
 • ตั้งค่า€ 5.00

เซิร์ฟเวอร์ VPS Stiggiola Palermo Italy CPU 2, Ram 4GB, SSD 40GB, ปริมาณการใช้งาน 100Mbps Unmetered

18 /เดือน
 • แกน 2
 • แรม 4 GB
 • SSD 40GB
 • เครือข่าย 100 Mbit/s, Unmetered Bandwidth
 • การป้องกัน DDoS
 • 1 ที่อยู่ IPv4
 • Linux เท่านั้น
 • ตั้งค่า€ 5.00

เซิร์ฟเวอร์ VPS Polpette Palermo Italy CPU 3, Ram 4GB, SSD 40GB, Traffic 100 Mbps Unmetered

22 /เดือน
 • แกน 3
 • แรม 4 GB
 • SSD 40GB
 • เครือข่าย 100 Mbit/s, Unmetered Bandwidth
 • การป้องกัน DDoS
 • 1 ที่อยู่ IPv4
 • Linux หรือ Windows
 • ตั้งค่า€ 5.00

เซิร์ฟเวอร์ VPS Cartocciata Palermo Italy CPU 4, Ram 8GB, SSD 80GB, Traffic 100 Mbps Unmetered

33 /เดือน
 • แกน 4
 • แรม 8 GB
 • SSD 80 GB
 • เครือข่าย 100 Mbit/s, Unmetered Bandwidth
 • การป้องกัน DDoS
 • 1 ที่อยู่ IPv4
 • Linux หรือ Windows
 • ตั้งค่า€ 5.00

เซิร์ฟเวอร์ VPS Crocchè Palermo Italy HIGH-CPU 4, Ram 8GB, SSD 80GB, Traffic 100 Mbps Unmetered

41 /เดือน
 • คอร์สูง4
 • แรม 8 GB
 • SSD 80 GB
 • เครือข่าย 100 Mbit/s, Unmetered Bandwidth
 • การป้องกัน DDoS
 • 1 ที่อยู่ IPv4
 • Linux หรือ Windows
 • ตั้งค่า€ 5.00

เซิร์ฟเวอร์ VPS แผง Palermo Italy CPU 6, Ram 12GB, SSD 120GB, Traffic 100 Mbps Unmetered

62 /เดือน
 • แกน 6
 • แรม 12 GB
 • SSD 120GB
 • เครือข่าย 100 Mbit/s, Unmetered Bandwidth
 • การป้องกัน DDoS
 • 1 ที่อยู่ IPv4
 • Linux หรือ Windows
 • ตั้งค่า€ 5.00

เซิร์ฟเวอร์ VPS Scaccia Palermo อิตาลี CPU 6, Ram 16GB, SSD 120GB, ปริมาณการใช้งาน 100 Mbps Unmetered

79 /เดือน
 • แกน 6
 • แรม 16 GB
 • SSD 120GB
 • เครือข่าย 100 Mbit/s, Unmetered Bandwidth
 • การป้องกัน DDoS
 • 1 ที่อยู่ IPv4
 • Linux หรือ Windows
 • ตั้งค่า€ 5.00

VPS เซิร์ฟเวอร์ Cappuccino Palermo Italy CPU 8, Ram 16GB, SSD 160GB, Traffic 100 Mbps Unmetered

121 /เดือน
 • แกน 8
 • แรม 16 GB
 • SSD 160 GB
 • เครือข่าย 100 Mbit/s, Unmetered Bandwidth
 • การป้องกัน DDoS
 • 1 ที่อยู่ IPv4
 • Linux หรือ Windows
 • ตั้งค่า€ 5.00

เซิร์ฟเวอร์ VPS Sfincione Palermo Italy CPU 8, Ram 24GB, SSD 160GB, Traffic 100 Mbps Unmetered

153 /เดือน
 • แกน 8
 • แรม 24 GB
 • SSD 160 GB
 • เครือข่าย 100 Mbit/s, Unmetered Bandwidth
 • การป้องกัน DDoS
 • 1 ที่อยู่ IPv4
 • Linux หรือ Windows
 • ตั้งค่า€ 5.00

Cloud Servers Italy Parlermo: สภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง

thไทย