Cloud VPS ไนจีเรีย

ไนจีเรีย

เซิร์ฟเวอร์ VPS ลากอสไนจีเรีย CPU 1, Ram 512MB, SSD 10GB

7 /เดือน
 • CPU 1, RAM 512MB, SSD 10GB
 • เครือข่าย 1 Gbps, การรับส่งข้อมูล 750 GB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ลากอสไนจีเรีย CPU 1, Ram 512MB, SSD 20GB

9 /เดือน
 • CPU 1, RAM 512MB, SSD 20GB
 • เครือข่าย 1 Gbps, ปริมาณข้อมูล 1 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ลากอสไนจีเรีย CPU 1, Ram 1GB, SSD 30GB

16 /เดือน
 • CPU 1, RAM 1 GB, SSD 30 GB
 • เครือข่าย 1 Gbps, ปริมาณข้อมูล 2 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ลากอสไนจีเรีย CPU 2, Ram 2GB, SSD 40GB

24 /เดือน
 • CPU 2, RAM 2 GB, SSD 40 GB
 • เครือข่าย 1 Gbps, ปริมาณข้อมูล 2 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ลากอสไนจีเรีย CPU 2, Ram 2GB, SSD 80GB

30 /เดือน
 • CPU 2, RAM 2 GB, SSD 80 GB
 • เครือข่าย 1 Gbps การรับส่งข้อมูล 3 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ลากอสไนจีเรีย CPU 2, Ram 4GB, SSD 20GB

32 /เดือน
 • CPU 2, Ram 4GB, SSD 20GB
 • เครือข่าย 1 Gbps การรับส่งข้อมูล 3 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ลากอสไนจีเรีย CPU 4, Ram 2GB, SSD 20GB

34 /เดือน
 • CPU 4, Ram 2GB, SSD 20GB
 • เครือข่าย 1 Gbps การรับส่งข้อมูล 3 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ลากอสไนจีเรีย CPU 3, Ram 3GB, SSD 60GB

40 /เดือน
 • CPU 3, Ram 3GB, SSD 60GB
 • เครือข่าย 1 Gbps การรับส่งข้อมูล 3 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ลากอสไนจีเรีย CPU 4, Ram 4GB, SSD 80GB

60 /เดือน
 • CPU 4, Ram 4 GB, SSD 80 GB
 • เครือข่าย 1 Gbps ทราฟฟิก 4 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ลากอสไนจีเรีย CPU 6, Ram 8GB, SSD 160GB

110 /เดือน
 • CPU 6, Ram 8GB, SSD 160GB
 • เครือข่าย 1 Gbps, ปริมาณข้อมูล 5 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ลากอสไนจีเรีย CPU 8, Ram 16GB, SSD 320GB

200 /เดือน
 • CPU 8, Ram 16GB, SSD 320GB
 • เครือข่าย 1 Gbps การรับส่งข้อมูล 6 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

เซิร์ฟเวอร์ VPS ลากอสไนจีเรีย CPU 12, Ram 32GB, SSD 640GB

400 /เดือน
 • CPU 12, Ram 32GB, SSD 640GB
 • เครือข่าย 1 Gbps, การรับส่งข้อมูล 8 TB
 • จ่าย 3 เดือน รับส่วนลด 1%
 • จ่าย 6 เดือน รับส่วนลด 2%
 • จ่าย 12 เดือน รับส่วนลด 4%
 • จ่าย 24 เดือน รับส่วนลด 6%
 • OS Linux เท่านั้น
 • การป้องกัน DDoS มาตรฐาน
 • 1 IPv4
 • ตั้งค่า € 3.50

VPS คลาวด์ที่ทรงพลังมากในไนจีเรีย

Idfnv.com เสนอโฮสติ้งที่มีการจัดการแบบกำหนดเองผ่านเซิร์ฟเวอร์เสมือนของตน

Idfnv.com เสนอการจัดการโฮสติ้งเป็นรายบุคคลผ่านเซิร์ฟเวอร์เสมือน
ที่ Idfnv.com เราสร้างสภาพแวดล้อมการโฮสต์ที่มีการจัดการซึ่งปรับให้เข้ากับข้อกำหนดเฉพาะของเว็บแอปพลิเคชันของคุณอย่างเต็มที่ เวิร์กโหลดและความจุที่คาดหวังของแอปพลิเคชันของคุณได้รับการวิเคราะห์โดยสถาปนิกโซลูชันของเรา ซึ่งจะเป็นผู้พัฒนาแผนที่ครอบคลุมสำหรับสถาปัตยกรรมโฮสติ้งใหม่ของแอปพลิเคชัน หลังจากการส่งมอบเสร็จสิ้น เราจะดูแลการจัดการสภาพแวดล้อมแบบสมบูรณ์ให้กับคุณ จนถึงโค้ด คำที่เราใช้สำหรับโฮสต์ประเภทนี้คือ โฮสติ้งที่มีการจัดการ

 

ความคุ้นเคยและประสบการณ์ที่กว้างขวางในการทำงานในสภาพแวดล้อมเว็บแบบขยาย

เซิร์ฟเวอร์เสมือนของ Idfnv.com สร้างขึ้นจากประสบการณ์หลายปีในการจัดการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่พลุกพล่านและซับซ้อนที่สุดในเนเธอร์แลนด์ ด้วยเหตุนี้ เซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ Idfnv.com นำเสนอจึงมีความสามารถมากกว่าที่จะจัดการกับปริมาณงานส่วนใหญ่ได้ คุณมีความคาดหวังที่สูงขึ้นไปอีกว่าผลงานของคุณควรดีแค่ไหน? จากนั้น True ยังเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าในการซื้อเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ

 

มีโอกาสเกิดผลเสียที่เกิดจากการทำงานผิดพลาดน้อยลง

เซิร์ฟเวอร์เสมือนแต่ละเครื่องที่เรานำเสนอที่ Idfnv.com นั้นเชื่อมต่อกับหนึ่งในเครือข่ายที่ประกอบเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ส่วนตัวของเรา ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอย่างไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่ง เซิร์ฟเวอร์เสมือนของคุณจะถูกย้ายไปยังสภาพแวดล้อมอื่นทันที การทำเช่นนี้ทำให้เราลดผลกระทบของเหตุการณ์เครือข่ายในธุรกิจของคุณ

บริการคลาวด์ที่เข้ากันได้กับบริการสาธารณะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านโฮสติ้งของเรามีประสบการณ์มากมายในการทำงานกับระบบคลาวด์สาธารณะที่มีการจัดการ ตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์เสมือนหรือแพลตฟอร์มคลาวด์ส่วนตัวที่คุณมีอยู่แล้วสามารถผสานรวมกับอินสแตนซ์ที่โฮสต์โดยผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะ Idfnv.com ยังอนุญาตให้คุณวางปริมาณงานคอนเทนเนอร์ของคุณโดยใช้ตัวเลือกตำแหน่งต่างๆ

thไทย