ปากีสถาน การาจี

เมืองปากีสถาน

VPS การาจี ปากีสถาน CPU 1, RAM 2 GB, SSD 50 GB

20 /เดือน
 • ซีพียู: 1 คอร์
 • แรม: 2GB
 • ดิสก์: 50GB SSD
 • เครือข่าย: 1 Gbps, การรับส่งข้อมูล 2 TB
 • IP: 1 x IPv4

VPS การาจี ปากีสถาน CPU 2, RAM 4 GB, SSD 50 GB

32 /เดือน
 • ซีพียู: 2 คอร์
 • แรม: 4GB
 • ดิสก์: 50GB SSD
 • เครือข่าย: 1 Gbps, การรับส่งข้อมูล 2 TB
 • IP: 1 x IPv4

VPS การาจี ปากีสถาน CPU 4, RAM 8 GB, SSD 50 GB

58 /เดือน
 • ซีพียู: 4 คอร์
 • แรม: 8GB
 • ดิสก์: 50GB SSD
 • เครือข่าย: 1 Gbps การรับส่งข้อมูล 3 TB
 • IP: 1 x IPv4

VPS การาจี ปากีสถาน CPU 8, RAM 16GB, SSD 50GB

106 /เดือน
 • ซีพียู: 8 คอร์
 • แรม: 16GB
 • ดิสก์: 50GB SSD
 • เครือข่าย: 1 Gbps การรับส่งข้อมูล 3 TB
 • IP: 1 x IPv4

VPS การาจี ปากีสถาน CPU 8, RAM 32GB, SSD 50GB

154 /เดือน
 • ซีพียู: 8 คอร์
 • แรม: 32 GB
 • ดิสก์: 50GB SSD
 • เครือข่าย: 1 Gbps, การรับส่งข้อมูล 3 TB
 • IP: 1 x IPv4

VPS การาจี ปากีสถาน CPU 16, RAM 32 GB, SSD 50 GB

202 /เดือน
 • ซีพียู: 16 คอร์
 • แรม: 32 GB
 • ดิสก์: 50GB SSD
 • เครือข่าย: 1 Gbps การรับส่งข้อมูล 3 TB
 • IP: 1 x IPv4

Cloud VPS SSD เมืองปากีสถาน

 

 

 

thไทย